Tiltakshaver | Modum Kommune Entreprenør | VARP Entreprenør Lokalisering | Vikersund Størrelse | 2200 m² Ferdigstilt | 2021

MODUM AMBULANSE OG HJEMMETJENESTE

Et bygg som rommer to funksjoner; Ambulansesentral og hjemmetjeneste med tilhørende hjelpemiddellager.

En langstrakt bygning der uteareal med parkering opp og nede var premissgivende for byggets bredde. Bygget er planlagt med to hovedadkomster. En nede mot vest og en oppe mot øst. Området nede er primært planlagt med tanke utrykningsvei og transport/logistikk for biltransport og varelevering. Direkte og rask adkomst til hovedveinettet.

Materialbruk
Det har vært fokus på materialbruk og lokale leverandører. Det er valgt bærekraftige løsninger ved bruk av massivtre og det er valgt materialer som krever lite vedlikehold.

Modum ambulanse og hjemmetjeneste ble først tegnet av Hans Petter Barkost og Ljøterud Ødegaard Arkitekter. I løpet av prosjektet fusjonerte Ljøterud Ødegaard med Friis Arkitekter.