Verktøy og Godkjenning:

Friis Arkitekter har sentral godkjenning.

Vi benytter tegneprogrammet Revit (autodesk) – et 3D tegneprogram.