Ljøterud-Ødegård Arkitekter AS (LØ)

OG

Friis Arkitekter AS (FA)

HAR NÅ FUSJONERT

Ljøterud – Ødegård ble startet i 1953 av Ørnulf Ljøterud og Erik Ødegård, med kontorer både i Kongsberg og Drammen.

Ljøterud – Ødegård Kongsberg AS ble etablert i 1985 og er en direkte fortsettelse av dette første firmaet med drift I hele østlandet.
Firmaet har hatt generell arkitektkompetanse innen følgende fagområder: Alle typer bygg (bolig, skole, barnehage, offentlige institusjoner, industri og kontor) nybygg og rehabilitering, interiør og utomhusanlegg.

Ljøterud-Ødegård Arkitekter AS har siden 1950-tallet vært en viktig bidragsyter til Kongsberg og distriktets arkitektur.

Firmaet FRIIS ARKITEKTER AS ble etablert i 2008 med Rødberg som kontorsted, men det ble samtidig også etablert kontorplasser på Kongsberg.

Før dette drev Nils Friis arkitektpraksis (fra 1978) som et enkeltmannsforetak. I dag består kontoret av 6 medarbeidere (inkludert Hans Petter Barkost). Vi har hatt kontorfellesskap med Ljøterud-Ødegård siden 2017.

Oppdragene spenner fra småhusbebyggelse, slik som hyttebebyggelse, bolighus og barnehager til større prosjekter som sjukehjem, skoler, museumsbygg og forretningsbygg.

 

Om fusjonen:

Firmaene er nå fusjonert og virksomheten drives videre i navnet til Friis Arkitekter AS.

Sivilarkitekt Hans Petter Barkost har gått inn i staben til Friis Arkitekter AS og vil følge opp de prosjektene som han har arbeidet med i Ljøterud-Ødegård Arkitekter AS samt være saksbehandler for nye prosjekter.

Ljøterud-Ødegård Arkitekter AS har i en årrekke vært en svært viktig bidragsyter til Kongsberg og distriktets arkitektur, og Friis Arkitekter er stolte av å kunne videreføre dette arbeidet samt glad for at Hans Petter har valgt å bli med oss i fortsettelsen.