I Friis Arkitekter er vi opptatt av et godt og tett samarbeid med byggherre for å få et best mulig resultat. Kundens og brukernes ønsker og behov er viktig for at bygget skal fungere i hverdagen. Vi som arkitekter har som oppgave å veilede våre kunder slik at vi sammen kommer fram til et godt resultat.

Våre beste prosjekter blir til i tett samarbeid med en aktiv og engasjert byggherre

01/Befaring:

Vi starter med befaring. Vi ser sammen på muligheter og problemstillinger og får kartlagt omfanget av oppgaven/prosjektet.

Kart/kartgrunnlag og evnt tegningsunderlag og tanker/ønsker fra tiltakshaver kan være fint å ha klar til denne.

Ved tilbygg og restaurering vil vi gjøre en oppmåling.

Vi er opptatt av at bygget skal passe godt inn i sine omgivelser. Tomt og topografi spiller en viktig rolle.

 

02/Prisestimat:

Vi jobber i utgangspunktet ikke på fastpris. Vi utarbeider et timeestimat ifh til omfanget av prosjektet. Dette er basert på størrelse/m2 samt våre erfaringer med tilsvarende prosjekter.

Timeestimatet er knyttet til 3 ulike prosjekteringsfaser. Man kan avslutte samarbeidet når man vil etter hver av de ulike fasene.

 

03/Prosjekteringsfase:

Prosjekteringsfasen deles i tre.

Fase 1; – 1 Skisseforslag og en revisjon av denne. Plan, snitt og fasader. Vi tegner i 3D og tar noen ”bilder”/3D utsnitt av prosjektet. Eventuelt 3D utsnitt i plan.

Fase 2; – Forprosjekt. Klargjøring av tegninger for Byggesøknad. Vi klargjør skjema for nabovarling. Vi tar oss av byggesøknaden og innsending av denne (dersom ikke annet avtales).

Fase 3; – Byggetegninger. Vi lager presise og godt målsatte byggetegninger.

Ved behov lager vi detaljtegninger, gjerne i samråd med entreprenør.

Ønskes grunnlag for anbud utføres også dette.

Bygningsingeniør (RIB) for konstruksjoner og  brann hentes inn der det er nødvendig.

Når bygningen er ferdig oversendes sluttdokumentasjon som grunnlag for ferdigattest.