Tiltakshaver | Kongsberg Defence & Aerospace AS Lokalisering | Arsenalet, Bergmannsveien Kongsberg Størrelse | ca 35.000m² Ferdigstilt | Ferdig

Kort tekst som beskriver:

  • Type prosjekt. Nybygg – Ttkl 3
  • Konsept/ide/hovedgrep.
  • Plassering i landskapet
  • Materialbruk. Prefabikert betong elementer, sandwich fasader. Kontorbygg med grå tegl