Størrelse | 25-50m² + felleshus

Kort tekst som beskriver: Små boliger planlagt for førstegangskjøpere, enslige, studenter og forelskede par:) Planlagt bygget i et svært bratt terreng som er vanskelig å utnytte for boliger og adkomst. Resultatet av dette ble boliger på søyler/larveføtter der landskapet samtidig blir spart for større inngrep/sår. Boligene varierer i størrelse og består alle av 2 et.

Type prosjekt: Nybygg