Tiltakshaver/byggherre: NAKUBA barnehager AS

Lokalisering: Kongsberg

Størrelse:  BRA

Ferdigstilt: 2011

Barnehagen er bygget etter basebarnehage modellen, med egen småbarnsavdeling. Bygget består av ulike volum som tilpasser seg en kupert topografi. Utforming av de ulike rommene er styrt etter dens funksjon og bruk. Takhøyde, materialbruk, utsikt, etc.

Bygget er kledd i kebony.

Tildelt Kongsberg kommunes arkitekturpris 2012