Vi utarbeidet en skissemessig tilnærming til, og forklaring på hvordan vi kan benytte en hjulstueruin til nye formål, samtidig som en historisk dimensjon ivaretas i prosjektet.

Skissene viser en rekonstruert bygningskonstruksjon knytta til hjulstua på Mildigkeit. Hjulstua ligger ved Knuteveien vest for Granatdammen. På basis av eldre tegninger er det foretatt en rekonstruksjon av hvordan en slik hjulstue kan ha sett ut, selv om vi ikke har direkte historisk belegg for at akkurat denne hjulstua har sett akkurat slik ut. Størrelse, i form av grunnflate og høyder er fullt ut realistiske.

En slik rekonstruksjon vil samtidig fungere som vernebygg for ruinen. Ideprosjektet går på å introdusere løsninger på hvordan en slik konstruksjon kan benyttes og hva en slik hjulstue kan benyttes til.

Vi tenker at en slik hjulstue kan være Kongsbergs svar på «tretopphytter», «landskapshotell» og andre mulige funksjoner til glede for både Kongsbergsamfunnet og tilreisende. Dette skal være en særegen Kongsbergattraksjon som kan bebos som en selvbetjent turisthytte, benyttes som utsiktstårn eller fuglekikkertårn, være et utleieobjekt for enkelte anledninger som eks: bryllup, 40-årsdager og andre anledninger.

Det er kun fantasien som setter grenser !