En bolig som er spesielt godt tilpasset terreng.

Bygget har 3 tydelig volum der ett volum er garasje, 1 er soveroms-fløy og 1 er oppholds-fløy med stue og kjøkken.

De 3 volumene ligger formet som en U / «hestesko» og rammer inn et gårdsrom mot vest. Gårdsrommet blir et godt og privat uterom der det er tilgang fra alle 3 volum.