TILTAKSHAVER
Aurdal Bilstad
LOKALISERING
Dyrmyrgata, Kongsberg
STØRRELSE
BRA 147m2
FERDIGSTILT
2013

Totalrestaurering av eldre verneverdig bolig med tilbygg. Den eksisterende lafteboligen måtte heves godt opp fra terrenget. Alle detaljer for eksisterende bygg ble søkt tilbakeført, samt at noe av en gamle panelet ble gjenbrukt både utvendig og innvendig. På tomten står et meget sentralt og viktig aske-tre. Vi kunne ikke bygge så langt ut at dette treet måtte hugges. Resultatet ble at vi formet tilbygget rundt asketreet, i en kvart sirkel. I godt samarbeid med By-gartneren ble vi enige om hvilke røtter som kunne kuttes eller ei. Ei Ask kan ha røtter som strekker seg flere kvartaler. Tilbygget fikk et helt nytt uttrykk med sine helt egne materialer. Likevel er hovedgrepet at tilbygget føyer seg helt til det eksisterende husets bredde og høyde. Det er med et tilbaketrukket bånd/skyggefuge markert et tydelig skille mellom eksisterende bygg og tilbygg.

Tildelt Kongsberg kommunes arkitektturpris.

Type prosjekt: Totalrestaurering samt tilbygg. 2 boenheter.