Tiltakshaver | Privat Lokalisering | Kongsberg Størrelse | Privat Ferdigstilt | 2018

Kort tekst som beskriver: Tomten er svært bratt med sine 9 høydemeter i vest/øst-retning. Boligen har oppholdsrom og hovedadkomst på 2.et nivå og er universelt utformet. Fra adkomstsiden ser bygget ut som et 1.et hus og er rolig og lavmelt i terrenget. Panelt med sedertre gir det en flott glød og varme i uttrykket. Tiltaket er gjennomført med gjennomgående svært gode materialer og spesielt bør nevnes innvendig spilehimling i stue og kjøkken som gir svært gode og dempede akustiske forhold. I moderne boliger i dag, med harde overflater som gips og store glassflater, kan dette være spesielt krevende rom med tanke på akustikk.

Type prosjekt: Nybygg bolig med garasje og utehagestue